Logo
Tầng 1

Tầng 1

85.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 42.2m2
 • Garage: 27.8m2
 • WC: 2.6m2
Tầng 2

Tầng 2

80.5m2
 • Phòng khách: 23.5m2
 • Phòng bếp và ăn: 23.4m2
 • Phòng giặt: 3.6m2
 • WC: 4.7m2
Tầng 3

Tầng 3

101.2m2
 • Phòng ngủ 1: 24.5m2
 • Phòng ngủ 2: 32.8m2
 • WC: 4.0m2
 • WC: 4.5m2
Tầng 4

Tầng 4

98.7m2
 • Phòng ngủ 3: 24.5m2
 • Phòng ngủ 4: 32.9m2
 • WC: 4.0m2
 • WC: 4.5m2
Tầng 5

Tầng 5

71.8m2
 • P. Đa năng: 13.6m2
 • Phòng ngủ 5: 18.4m2
 • WC: 5.5m2
 • WC: 4.3m2
Sân thượng

Sân thượng

48.0m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 12.4m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger