Logo
Tầng 1

Tầng 1

80.0m2
 • Khu vực kinh doanh: 38.6m2
 • Garage: 25.3m2
 • WC: 3.4m2
Tầng 2

Tầng 2

67.4m2
 • Khu vực kinh doanh: 49.8m2
Tầng 3

Tầng 3

93.9m2
 • Phòng khách: 44.8m2
 • Phòng ăn: 20.1m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
Tầng 4

Tầng 4

92.4m2
 • Phòng ngủ 1: 28.7m2
 • Phòng ngủ 2: 22.6m2
 • WC: 7.7m2
 • WC: 4.1m2
Tầng 5

Tầng 5

84.5m2
 • Phòng đa năng: 26.1m2
 • Phòng xông hơi: 5.4m2
 • Phòng ngủ 3: 18.2m2
 • WC: 4.1m2
Sân thượng

Sân thượng

69.5m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.6m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger