Logo
Tầng 1

Tầng 1

73.6m2
 • Khu vực kinh doanh: 25.2m2
 • Garage: 24.1m2
 • WC: 5.0m2
Tầng 2

Tầng 2

59.7m2
 • Khu vực kinh doanh: 50.7m2
Tầng 3

Tầng 3

89.3m2
 • Phòng khách: 34.2m2
 • Phòng ăn & bếp: 19.3m2
 • WC: 2.2m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
Tầng 4

Tầng 4

87.4m2
 • Phòng ngủ 1: 23.2m2
 • Phòng ngủ 2: 21.6m2
 • WC: 4.1m2
 • WC: 4.1m2
Tầng 5

Tầng 5

61.9m2
 • Phòng đa năng: 15.9m2
 • Phòng ngủ 3: 13.4m2
 • WC: 3.1m2
Sân thượng

Sân thượng

37.1m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 6.0m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger