Logo
Tầng 1

Tầng 1

97.5m2
 • Khu vực kinh doanh: 43.5m2
 • Garage: 34.5m2
 • WC: 1.9m2
Tầng 2

Tầng 2

81.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 57.6m2
Tầng 3

Tầng 3

122.4m2
 • Phòng khách: 43.9m2
 • Phòng ăn: 31.4m2
 • WC: 2.9m2
Tầng 4

Tầng 4

117.3m2
 • Phòng ngủ 1: 21.1m2
 • Phòng ngủ 2: 18.8m2
 • Phòng ngủ 3: 23.4m2
 • WC: 3.4m2
 • WC: 3.2m2
 • WC: 5.7m2
Tầng 5

Tầng 5

85.6m2
 • Phòng đa năng: 10.1m2
 • Phòng ngủ: 18.3m2
 • Phòng ngủ: 11.0m2
 • WC: 4.3m2
 • WC: 4.1m2
Sân thượng

Sân thượng

59.0m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 18.3m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger