Logo
Tầng 1

Tầng 1

74.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 30.5m2
 • Garage: 25.1m2
 • WC: 3.2m2
Tầng 2

Tầng 2

62.5m2
 • Khu vực kinh doanh: 44.6m2
Tầng 3

Tầng 3

86.1m2
 • Phòng khách: 37.2m2
 • Phòng ăn & bếp: 20.1m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
 • WC: 2.2m2
Tầng 4

Tầng 4

85.3m2
 • Phòng ngủ 1: 24.4m2
 • Phòng ngủ 2: 22.6m2
 • WC: 4.1m2
 • WC: 4.1m2
Tầng 5

Tầng 5

75.0m2
 • Phòng đa năng: m2
 • Phòng ngủ 3: 18.1m2
 • WC: 4.1m2
 • WC: 4.1m2
Sân thượng

Sân thượng

58.7m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.6m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger