Logo
Tầng 1

Tầng 1

67.0m2
 • Khu vực kinh doanh: 49.3m2
 • WC: 3.3m2
Tầng 2

Tầng 2

65.5m2
 • Khu vực kinh doanh: 47.6m2
Tầng 3

Tầng 3

83.5m2
 • Phòng khách & ăn: 30.4m2
 • Phòng bếp: 16.0m2
 • Phòng giặt: 4.4m2
 • WC: 2.7m2
Tầng 4

Tầng 4

81.5m2
 • Phòng ngủ 1: 15.7m2
 • Phòng ngủ Master: 21.7m2
 • WC: 3.3m2
 • WC: 6.2m2
Tầng 5

Tầng 5

60.6m2
 • Phòng đa năng: 14.1m2
 • Phòng ngủ 3: 11.9m2
 • WC: 5.2m2
Sân thượng

Sân thượng

34.2m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 10.1m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger