Logo
Tầng 1

Tầng 1

84.4m2
 • Khu vực kinh doanh: 62.8m2
 • WC: 3.8m2
Tầng 2

Tầng 2

70.0m2
 • Khu vực kinh doanh: 53.3m2
Tầng 3

Tầng 3

109.2m2
 • Phòng khách: 20.5m2
 • Phòng ăn: 38.6m2
 • Phòng bếp: 14.5m2
 • Phòng giặt: 4.3m2
 • WC: 3.1m2
Tầng 4

Tầng 4

105.5m2
 • Phòng ngủ 1: 19.0m2
 • Phòng ngủ 2: 13.2m2
 • Phòng ngủ Master: 20.6m2
 • WC: 3.7m2
 • WC: 3.6m2
 • WC: 4.8m2
Tầng 5

Tầng 5

82.3m2
 • Phòng đa năng: 13.2m2
 • Phòng ngủ 3: 9.9m2
 • Phòng ngủ 4: 12.8m2
 • WC: 4.3m2
 • WC: 4.0m2
Sân thượng

Sân thượng

53.2m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 17.2m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger