Logo
Tầng 1

Tầng 1

86.6m2
 • Khu vực kinh doanh: 41.6m2
 • Garage: 28.5m2
Tầng 2

Tầng 2

73.1m2
 • Khu vực kinh doanh: 67.3m2
Tầng 3

Tầng 3

101.8m2
 • Phòng khách: 58.7m2
 • Phòng ăn & bếp: 23.6m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
 • WC: 2.1m2
Tầng 4

Tầng 4

100.4m2
 • Phòng ngủ 1: 31.4m2
 • Phòng ngủ 2: 25.6m2
 • WC 1: 7.7m2
 • WC 2: 3.9m2
Tầng 5

Tầng 5

91.4m2
 • Phòng đa năng: 29.3m2
 • Phòng ngủ 3: 20.3m2
 • WC 3: 4.1m2
 • WC 4: 3.9m2
Sân thượng

Sân thượng

74.0m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 17.4m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger