Logo
Tầng 1

Tầng 1

88.9m2
 • Khu vực kinh doanh: 43.3m2
 • Garage: 29.3m2
 • Kho: 2.4m2
 • WC: 2.3m2
Tầng 2

Tầng 2

82.2m2
 • Khu vực kinh doanh: 66.5m2
Tầng 3

Tầng 3

102.9m2
 • Phòng khách: 57.5m2
 • Phòng ăn & bếp: 23.2m2
 • Phòng giặt: 5.7m2
 • WC: 2.4m2
Tầng 4

Tầng 4

101.7m2
 • Phòng ngủ: 27.2m2
 • Phòng ngủ Master: 32.2m2
 • WC: 5.5m2
 • WC: 6.1m2
Tầng 5

Tầng 5

93.7m2
 • Phòng Karaoke: 28.5m2
 • Phòng ngủ: 22.9m2
 • WC: 5.5m2
 • WC: 6.1m2
Sân thượng

Sân thượng

78.9m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.9m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger