Logo
Tầng 1

Tầng 1

93.6m2
 • Khu vực kinh doanh: 48.3m2
 • Garage: 29.3m2
 • Kho: 2.4m2
 • WC: 2.3m2
Tầng 2

Tầng 2

86.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 70.8m2
Tầng 3

Tầng 3

107.6m2
 • Phòng khách: 58.3m2
 • Phòng ăn: 23.2m2
 • Phòng giặt: 5.7m2
 • WC: 2.4m2
Tầng 4

Tầng 4

106.4m2
 • Phòng ngủ 1: 34.9m2
 • Phòng ngủ 2: 27.2m2
 • WC 1: 7.3m2
 • WC 2: 6.1m2
Tầng 5

Tầng 5

98.4m2
 • Phòng đa năng: 31.2m2
 • Phòng ngủ 3: 22.9m2
 • WC 3: 6.1m2
 • WC 4: 7.2m2
Sân thượng

Sân thượng

83.8m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.9m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger