Logo
Tầng 1

Tầng 1

97.2m2
 • Khu vực kinh doanh: 52.7m2
 • Garage: 29.3m2
 • Kho: 2.4m2
 • WC: 2.3m2
Tầng 2

Tầng 2

89.7m2
 • Khu vực kinh doanh: 70.0m2
Tầng 3

Tầng 3

111.2m2
 • Phòng khách: 61.7m2
 • Phòng ăn & bếp: 23.2m2
 • Phòng giặt: 5.7m2
 • WC: 2.4m2
Tầng 4

Tầng 4

110.0m2
 • Phòng ngủ: 27.2m2
 • Phòng ngủ 1: 38.7m2
 • WC: 6.1m2
 • WC: 7.0m2
Tầng 5

Tầng 5

102.0m2
 • Phòng giải trí: 35.0m2
 • Phòng ngủ: 22.9m2
 • WC: 6.1m2
 • WC: 7.0m2
Sân thượng

Sân thượng

87.5m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.9m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger