Logo
Tầng 1

Tầng 1

108.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 57.9m2
 • Garage: 29.3m2
 • Kho: 2.4m2
 • WC: 2.3m2
Tầng 2

Tầng 2

96.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 39.3m2
 • Giếng trời: 6.2m2
Tầng 3

Tầng 3

123.0m2
 • Phòng khách: 32.9m2
 • Phòng làm việc: m2
 • Phòng ăn & bếp: 23.2m2
 • Phòng giặt: 5.7m2
 • WC: 2.4m2
 • Giếng trời: 6.2m2
Tầng 4

Tầng 4

121.8m2
 • Phòng ngủ 1: 24.8m2
 • Phòng ngủ 2: 16.4m2
 • Phòng ngủ 3: 27.2m2
 • WC 1: 3.2m2
 • WC 2: 3.3m2
 • WC 3: 6.1m2
 • Giếng trời: 6.2m2
Tầng 5

Tầng 5

113.2m2
 • Phòng đa năng: 20.9m2
 • Phòng ngủ 4: 22.9m2
 • Phòng ngủ 5: 16.4m2
 • WC 4: 6.1m2
 • WC 5: 3.3m2
 • WC 6: 3.2m2
 • Giếng trời: 6.2m2
Sân thượng

Sân thượng

87.4m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.9m2
 • Giếng trời: 6.2m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger