Logo
Tầng 1

Tầng 1

82.4m2
 • Shophouse: 29.8m2
 • Garage: 26.7m2
 • WC: 3.2m2
Tầng 2

Tầng 2

64.9m2
 • Shophouse 2: 57.4m2
Tầng 3

Tầng 3

94.4m2
 • Phòng khách: 41.3m2
 • Phòng ăn: 21.5m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
 • WC: 2.2m2
Tầng 4

Tầng 4

93.4m2
 • Phòng ngủ 1: 28.7m2
 • Phòng ngủ 2: 23.8m2
 • WC: 4.1m2
 • WC: 4.1m2
Tầng 5

Tầng 5

72.9m2
 • Phòng đa năng: 20.5m2
 • Phòng ngủ 3: 15.3m2
 • WC: 3.1m2
 • WC: 3.1m2
Sân thượng

Sân thượng

40.4m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 6.0m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger