Logo
Tầng 1

Tầng 1

84.0m2
 • Shophouse: 42.5m2
 • Garage: 25.1m2
 • WC: 3.2m2
Tầng 2

Tầng 2

71.7m2
 • Shophouse 2: 53.3m2
Tầng 3

Tầng 3

98.0m2
 • Phòng khách: 48.4m2
 • Phòng ăn: 20.1m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
 • WC: 2.2m2
Tầng 4

Tầng 4

96.5m2
 • Phòng ngủ 1: 32.5m2
 • Phòng ngủ 2: 22.6m2
 • WC: 7.7m2
 • WC: 4.1m2
Tầng 5

Tầng 5

88.4m2
 • Phòng đa năng: 30.0m2
 • Phòng ngủ 3: 18.1m2
 • WC: 4.1m2
 • WC: 5.4m2
Sân thượng

Sân thượng

73.5m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.6m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger