Logo
Tầng 1

Tầng 1

56.1m2
 • Khu vực kinh doanh: 27.6m2
 • WC: 1.7m2
Tầng 2

Tầng 2

48.6m2
 • Khu vực kinh doanh: 33.1m2
Tầng 3

Tầng 3

65.0m2
 • Phòng khách: 29.1m2
 • Phòng ăn & bếp: 16.3m2
 • Phòng giặt: 3.8m2
 • WC: 2.0m2
Tầng 4

Tầng 4

63.5m2
 • Phòng ngủ 1: 18.4m2
 • Phòng ngủ 2: 18.6m2
 • WC 1: 3.1m2
 • WC 2: 2.1m2
Tầng 5

Tầng 5

56.1m2
 • Phòng đa năng: 13.8m2
 • Phòng ngủ 3: 15.2m2
 • WC 3: 2.5m2
 • WC 4: 1.9m2
Sân thượng

Sân thượng

41.0m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 9.7m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger