Logo
Tầng 1

Tầng 1

51.2m2
 • Khu vực kinh doanh: 36.1m2
 • WC: 2.2m2
Tầng 2

Tầng 2

42.9m2
 • Khu vực kinh doanh: 27.2m2
Tầng 3

Tầng 3

71.3m2
 • Phòng khách: 18.2m2
 • Phòng bếp & ăn: 17.3m2
 • Phòng giặt: 2.4m2
 • WC: 2.2m2
Tầng 4

Tầng 4

68.0m2
 • Phòng ngủ 1: 15.0m2
 • Phòng ngủ 2: 15.8m2
 • WC 1: 4.9m2
 • WC 2: 3.5m2
Tầng 5

Tầng 5

48.0m2
 • Phòng đa năng: 10.6m2
 • Phòng ngủ 3: 11.4m2
 • WC 3: 3.5m2
Sân thượng

Sân thượng

24.4m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 4.0m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger