Logo
Tầng 1

Tầng 1

99.1m2
 • Khu vực kinh doanh: 80.9m2
 • WC: 2.5m2
Tầng 2

Tầng 2

83.7m2
 • Khu vực kinh doanh: 71.8m2
Tầng 3

Tầng 3

119.4m2
 • Phòng khách: 36.3m2
 • Phòng bếp & ăn: 37.3m2
 • Phòng giặt: 6.6m2
 • WC: 3.3m2
Tầng 4

Tầng 4

116.9m2
 • Phòng ngủ 1: 18.5m2
 • Phòng ngủ 2: 17.4m2
 • Phòng ngủ 3: 28.3m2
 • WC 1: 5.4m2
 • WC 2: 4.0m2
 • WC 3: 7.2m2
Tầng 5

Tầng 5

79.2m2
 • Phòng đa năng: 12.5m2
 • Phòng ngủ 4: 15.7m2
 • Phòng ngủ 5: 13.9m2
 • WC 4: 3.6m2
 • WC 5: 3.5m2
Sân thượng

Sân thượng

41.0m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 7.5m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger