Logo
Tầng 1

Tầng 1

135.8m2
 • Khu vực kinh doanh: 111.4m2
 • WC: 2.3m2
Tầng 2

Tầng 2

116.7m2
 • Khu vực kinh doanh: 88.0m2
 • Giếng trời: 4.6m2
Tầng 3

Tầng 3

162.2m2
 • Phòng khách: 43.8m2
 • Phòng làm việc: 23.1m2
 • Phòng bếp: 27.7m2
 • Phòng giặt: 3.7m2
 • WC1: 4.0m2
 • WC2: 4.6m2
 • Kho: 3.0m2
 • Giếng trời: 4.5m2
Tầng 4

Tầng 4

159.1m2
 • Phòng ngủ 1: 37.0m2
 • Phòng ngủ 2: 35.6m2
 • Phòng ngủ 3: 29.4m2
 • WC 1: 4.7m2
 • WC 2: 4.6m2
 • WC 3: 4.1m2
 • Giếng trời: 4.5m2
Tầng 5

Tầng 5

137.8m2
 • Phòng giải trí: 25.2m2
 • Phòng ngủ 4: 31.6m2
 • Phòng ngủ 5: 24.5m2
 • WC 4: 3.8m2
 • WC 5: 4.0m2
 • WC 6: 5.4m2
Sân thượng

Sân thượng

87.4m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 15.1m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger