Logo
Tầng 1

Tầng 1

116.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 65.6m2
 • Garage: 33.2m2
 • WC: 2.3m2
 • Kho: 2.4m2
Tầng 2

Tầng 2

107.0m2
 • Khu vực kinh doanh: 87.4m2
Tầng 3

Tầng 3

134.6m2
 • Phòng khách: 33.7m2
 • Phòng ăn & bếp: 26.6m2
 • Khu sinh hoạt chung: 37.6m2
 • Phòng giặt: 4.3m2
 • WC: 3.8m2
Tầng 4

Tầng 4

133.0m2
 • Phòng ngủ 1: 16.5m2
 • Phòng ngủ 2: 30.7m2
 • Phòng ngủ Master: 25.8m2
 • WC: 4.8m2
 • WC: 4.5m2
 • WC: 6.1m2
Tầng 5

Tầng 5

122.3m2
 • Phòng giải trí: 20.6m2
 • Phòng ngủ 4: 16.5m2
 • Phòng ngủ 5: 25.8m2
 • WC 4: 4.8m2
 • WC 5: 4.5m2
 • WC : 6.1m2
Sân thượng

Sân thượng

109.1m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 13.2m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger