Logo
Tầng 1

Tầng 1

80.9m2
 • Khu vực kinh doanh: 35.2m2
 • Garage: 29.2m2
 • WC: 2.9m2
Tầng 2

Tầng 2

73.8m2
 • Khu vực kinh doanh: 51.5m2
Tầng 3

Tầng 3

95.6m2
 • Phòng khách: 34.5m2
 • Phòng ăn & bếp: 23.5m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
 • WC: 2.1m2
Tầng 4

Tầng 4

94.2m2
 • Phòng ngủ: 29.8m2
 • Phòng ngủ: 25.8m2
 • WC: 4.0m2
 • WC: 4.0m2
Tầng 5

Tầng 5

85.4m2
 • Phòng giải trí: 24.7m2
 • Phòng ngủ: 20.6m2
 • WC: 4.2m2
 • WC: 4.2m2
Sân thượng

Sân thượng

50.0m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 13.4m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger