Logo
Tầng 1

Tầng 1

69.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 57.3m2
 • WC: 2.3m2
Tầng 2

Tầng 2

56.2m2
 • Khu vực kinh doanh: 36.6m2
 • Kho: 2.3m2
Tầng 3

Tầng 3

81.8m2
 • Phòng khách: 38.2m2
 • Phòng ăn & bếp: 22.1m2
 • Phòng giặt: 3.6m2
 • WC: 2.5m2
Tầng 4

Tầng 4

80.3m2
 • Phòng ngủ 1: 25.2m2
 • Phòng ngủ 2: 23.3m2
 • WC 1: 4.2m2
 • WC 2: 4.5m2
Tầng 5

Tầng 5

70.9m2
 • Phòng giải trí: 21.7m2
 • Phòng ngủ 3: 19.2m2
 • WC 3: 3.6m2
 • WC 4: 3.7m2
Sân thượng

Sân thượng

42.7m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 9.6m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger