Logo
Tầng 1

Tầng 1

67.9m2
 • Khu vực kinh doanh: 32.4m2
 • Garage: 21.2m2
 • WC: 2.0m2
Tầng 2

Tầng 2

56.4m2
 • Khu vực kinh doanh: 35.8m2
Tầng 3

Tầng 3

80.2m2
 • Phòng khách: 25.2m2
 • Phòng ăn & bếp: 27.7m2
 • WC: 3.5m2
Tầng 4

Tầng 4

78.7m2
 • Phòng ngủ 1: 27.3m2
 • Phòng ngủ 2: 16.8m2
 • WC: 6.2m2
 • WC: 2.7m2
Tầng 5

Tầng 5

67.9m2
 • Phòng đa năng: 14.8m2
 • Phòng ngủ 3: 15.6m2
 • Phòng giặt : 2.5m2
 • WC 3: 3.9m2
 • WC 4: 2.1m2
Sân thượng

Sân thượng

35.2m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 14.3m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger