Logo
Tầng 1

Tầng 1

93.7m2
 • Khu vực kinh doanh: 71.0m2
 • WC: 2.8m2
 • Kho: 1.8m2
Tầng 2

Tầng 2

72.8m2
 • Khu vực kinh doanh: 45.8m2
 • Kho: 9.1m2
 • Giếng trời: 5.9m2
Tầng 3

Tầng 3

118.6m2
 • Phòng khách: 21.9m2
 • Phòng ăn & bếp: 35.9m2
 • Sảnh chung: 10.6m2
 • Phòng giặt: 6.1m2
 • WC: 2.7m2
 • Giếng trời: 5.9m2
Tầng 4

Tầng 4

113.9m2
 • Phòng ngủ Master: 29.1m2
 • Phòng ngủ 1: 18.4m2
 • Phòng làm việc: 9.3m2
 • Sảnh chung: 13.4m2
 • WC: 3.8m2
 • WC: 4.2m2
 • Giếng trời: 5.9m2
Tầng 5

Tầng 5

98.6m2
 • Phòng giải trí: 15.0m2
 • Phòng ngủ 2: 26.7m2
 • Phòng GYM: 7.7m2
 • Sảnh chung: 13.6m2
 • WC: 2.6m2
 • WC: 3.9m2
 • Giếng trời: 5.9m2
Sân thượng

Sân thượng

58.7m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 14.3m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger