Logo
Tầng 1

Tầng 1

71.5m2
 • Khu vực kinh doanh: 54.6m2
 • WC: 3.7m2
Tầng 2

Tầng 2

61.5m2
 • Khu vực kinh doanh: 39.8m2
Tầng 3

Tầng 3

85.5m2
 • Phòng khách: 23.1m2
 • Phòng ăn & bếp: 27.4m2
 • WC: 2.1m2
 • Phòng giặt: 2.5m2
Tầng 4

Tầng 4

82.6m2
 • Phòng ngủ Master: 23.8m2
 • Phòng ngủ: 18.8m2
 • WC: 5.0m2
 • WC: 4.7m2
Tầng 5

Tầng 5

77.8m2
 • Phòng giải trí: 17.6m2
 • Phòng ngủ: 18.4m2
 • WC: 4.4m2
 • WC: 7.3m2
Sân thượng

Sân thượng

50.9m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 14.1m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger