Logo
Tầng 1

Tầng 1

70.6m2
 • Khu vực kinh doanh: 48.5m2
 • WC: 2.1m2
 • Kho: 2.6m2
 • Kho: 1.4m2
Tầng 2

Tầng 2

50.9m2
 • Khu vực kinh doanh: 31.2m2
Tầng 3

Tầng 3

106.3m2
 • Phòng khách: 27.5m2
 • Phòng ăn & bếp: 30.2m2
 • Kho: 1.4m2
 • Phòng giặt: 5.7m2
 • WC: 1.9m2
Tầng 4

Tầng 4

101.6m2
 • Phòng ngủ: 27.8m2
 • Phòng ngủ: 23.0m2
 • WC: 4.9m2
 • WC: 4.4m2
 • Kho: 1.4m2
Tầng 5

Tầng 5

84.5m2
 • Phòng giải trí: 18.0m2
 • Phòng ngủ: 23.7m2
 • Kho: 0.7m2
 • WC: 4.0m2
 • WC: 3.9m2
Sân thượng

Sân thượng

43.7m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 14.4m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger