Logo
Tầng 1

Tầng 1

69.1m2
 • Khu vực kinh doanh: 34.7m2
 • Nhà để xe: 19.4m2
 • WC: 2.1m2
Tầng 2

Tầng 2

56.1m2
 • Khu vực kinh doanh: 36.3m2
 • Kho: 2.4m2
Tầng 3

Tầng 3

81.7m2
 • Phòng khách: 39.5m2
 • Phòng ăn & bếp: 19.3m2
 • Phòng giặt: 3.1m2
 • WC: 2.2m2
Tầng 4

Tầng 4

80.3m2
 • Phòng ngủ 1: 25.2m2
 • Phòng ngủ 2: 20.3m2
 • WC: 4.2m2
 • WC: 4.2m2
Tầng 5

Tầng 5

69.5m2
 • Phòng đa năng: 13.5m2
 • Phòng ngủ 3: 18.4m2
 • WC: 3.7m2
Sân thượng

Sân thượng

34.7m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 11.5m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger