Logo
Tầng 1

Tầng 1

92.5m2
 • Khu vực kinh doanh: 48.2m2
 • Garage: 28.1m2
 • WC: 3.3m2
Tầng 2

Tầng 2

76.3m2
 • Khu vực kinh doanh: 54.0m2
Tầng 3

Tầng 3

108.3m2
 • Phòng khách: 45.0m2
 • Phòng ăn & bếp: 23.3m2
 • Phòng giặt: 4.0m2
 • WC: 2.2m2
Tầng 4

Tầng 4

106.8m2
 • Phòng ngủ: 37.1m2
 • Phòng ngủ: 25.6m2
 • WC: 7.7m2
 • WC: 4.1m2
Tầng 5

Tầng 5

97.7m2
 • Phòng ngủ: 34.4m2
 • Phòng ngủ: 20.7m2
 • WC: 4.1m2
 • WC: 5.3m2
Sân thượng

Sân thượng

65.8m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 12.6m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger