Logo
Tầng 1

Tầng 1

126.9m2
 • Khu vực kinh doanh: 70.8m2
 • Garage: 31.0m2
 • WC: 2.3m2
 • Kho: 2.2m2
Tầng 2

Tầng 2

117.9m2
 • Khu vực kinh doanh: 90.9m2
 • Giếng trời: 6.7m2
Tầng 3

Tầng 3

146.5m2
 • Phòng khách: 31.0m2
 • Phòng ăn & bếp: 31.8m2
 • Phòng ngủ: 27.7m2
 • Phòng giặt: 5.0m2
 • WC: 3.7m2
 • WC: 2.1m2
 • Giếng trời: 6.7m2
Tầng 4

Tầng 4

144.9m2
 • Phòng ngủ 1: 34.1m2
 • Phòng ngủ 2: 17.9m2
 • Phòng ngủ 3: 35.2m2
 • WC: 4.8m2
 • WC: 4.5m2
 • WC: 6.1m2
 • Giếng trời: 6.7m2
Tầng 5

Tầng 5

139.4m2
 • Phòng GYM: m2
 • Phòng ngủ: 17.9m2
 • Phòng ngủ: 30.2m2
 • WC: 4.8m2
 • WC: 4.5m2
 • WC: 6.1m2
 • Giếng trời: 6.7m2
Sân thượng

Sân thượng

99.9m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 13.3m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger