Logo
Tầng 1

Tầng 1

111.7m2
 • Khu vực kinh doanh: 94.3m2
 • WC 1: 2.2m2
Tầng 2

Tầng 2

100.5m2
 • Khu vực kinh doanh: 82.5m2
Tầng 3

Tầng 3

129.9m2
 • Phòng khách: 37.0m2
 • Phòng ăn & bếp: 32.1m2
 • Phòng ngủ 1: 19.8m2
 • Phòng giặt: 4.8m2
 • WC 2: 3.8m2
 • WC 3: 3.5m2
Tầng 4

Tầng 4

128.3m2
 • Phòng ngủ 2: 29.5m2
 • Phòng ngủ 3: 25.3m2
 • Phòng ngủ 4: 24.8m2
 • WC 4: 3.8m2
 • WC 5: 6.0m2
 • WC 6: 4.0m2
Tầng 5

Tầng 5

112.0m2
 • Phòng tiệc: 20.3m2
 • Phòng ngủ 5: 23.4m2
 • Phòng ngủ 6: 15.4m2
 • WC 7: 4.9m2
 • WC 8: 5.7m2
 • WC 9: 4.0m2
Sân thượng

Sân thượng

78.6m2
 • Khu kỹ thuật (TUM): 14.2m2
 • Tầng 1
 • Tầng 2
 • Tầng 3
 • Tầng 4
 • Tầng 5
 • Sân thượng

ALBUM NỘI THẤT

Trang chủ
090 180 1668
Đăng ký
Messenger